Normální
je nerušit,
neznečišťovat
a neohrožovat
zbytečně životy
ani zdraví
spoluobčanů.